Projekt :: Přípravy Nadace unum necessarium

Nadační projekt komunity ETS byl v roce 2011 iniciován ředitelem a Radou ETS. Posléze však přípravy nadace převzala komunita ETS reprezentovaná Nadačním výborem v tomto složení: Miroslav Pavlíček, PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra, Bc. Jiří Jedlička, DiS. a Ing. Eva Jaklová.

Úkolem Nadačního výboru je dohlédnout na založení nadace a pomáhat při plnění jednotlivých cílů.

Poslání

Založit nadaci s následujícím účelem:

Účelem nadace je podpora vzdělávání, které pomáhá křesťanským církvím naplňovat jejich poslání.

Cíle

1. Sestavit správní a dozorčí radu nadace

Před samotným spuštěním nadace je potřeba sestavit první správní a dozorčí radu nadace. Úkolem správní rady bude do 30 dnů od spuštění nadace vydat tzv. Statut nadace, ve kterém uvedou konkrétní plán ohledně plnění účelu nadace.

2. Nashromáždit minimální nadační jmění

Ze zákona je minimální nadační jmění stanoveno částkou 500 000,- Kč. Nicméně aby nadace byla skutečně efektivní ve své fuknci, budeme potřebovat mnohem vyšší částku.

3. Založit nadaci

Ve chvíli, kdy bude k dispozici personální obsazení nadace a minimální nadační jmění, lze zaregistrovat nadaci u rejstříkového soudu. Pokud budou všechny náležitosti v pořádku, dochází k registraci nadace jako takové.

Podpora

1. Modlitby

Velice uvítáme podporu modlitebníků ve prospěch tohoto projektu.

2. Finanční podpora příprav nadace

[Návrh darovací smlouvy pro spoluzakladatele Nadace unum necessarium]

V tuto chvíli již můžete přímo podpořit vznik nadace tím, že přispějete na shromáždění minimálního jmění nadace. Stav účtu můžete sledovat na této adrese https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2300674356.

3. Zapojení se do nadačních podpůrných programů

Hledáme partnery, kteří chtějí přiložit ruku k dílu. Je více způsobů jak nás můžete podpořit - Podpůrné nadační programy

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte pracovníka pro přípravu nadace  Jiřího Jedličku .

Číslo účtu pro platby:  2300674356/2010 - Transparentní účet

[Letáček nadačního projektu]

Stav projektu v polovině roku 2012


Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184