Projekt :: Strategické plánování rozvoje ETS

V únoru 2011 rada školy vytyčila další směr ETS. Článek zachycuje historii tohoto procesu.

Kde jsme?

Kam chceme dojít?

Jak se tam dostaneme?

Následující kroniku píše svýma očima ředitel semináře. Je určena všem, kdo dlouhodobě sledují dění na semináři.

16. října 2012

Rada  ETS projednala dopady dalšího rozvoje na personální obsazení a uspořádání semináře.

28. února 2012

Rada ETS projednala finanční náročnost strategického plánu pro jednotlivé roky.

22. února 2011

Rada ETS schválila konečné znění výhledu do roku 2017: Posláním ETS je duchovně, odborně a prakticky připravovat pro službu v církvi i společnosti.

Poslání, vize roku 2017 i klíčové hodnoty najdete v samostatném článku nebo v samostatném souboru [Strategický plán rozvoje ETS do roku 2017]

Listopad 2011 až únor 2011

Tým strategického plánování a Kolegium ředitele rozpracovávalo listopadovou vizi do konkrétních cílů v příštích letech, jejich vzájemné vazby, finanční a personální náročnost. Tento proces byl velmi přínosný, neboť se všichni zodpovědní s celou vizí dobře seznámili.

23. listopadu 2010

Členové Rady ETS udělali další důležitý krok, když schválili návrh aktualizovaného znění poslání školy, návrh klíčových hodnot školy a také 6 základních vizí pro roky 2010 až 2017. Na svém únorovém jednání promítnou tuto vizi do operačních cílů na nejbližší roky.

Květen až listopad 2010

Tým se schází cca jednou měsíčně k půldennímu přemýšlení. Postupuje od zmapování současné situace a historie, která k ní vede, přes poslání školy a klíčové hodnoty k těm nejdůležitějším a konkrétním cílům v příštích letech, které by vedly k naplnění poslání semináře.

Výsledkem bude materiál, kterým se bude Rada ETS zabývat na svém listopadovém jednání.

Únor 2010

Nová Rada ETS hned na svém prvním jednání vzala úkol strategického plánování vážně, ke svému počínání přizvala jako průvodce kazatele ing. Lubomíra Hlavačku, který práci týmu koordinuje.

Květen až říjen 2009

Pracovní skupina začala připravovat strategický plán rozvoje školy v dalších letech. Jako externí konzultant se do příprav zapojil Riad Kassis, regionálního zástupce Overseas Council International. Výsledkem činnosti byl podrobný materiál nastiňující postup přípravy strategického plánu, který Rada ETS schválila na svém říjnovém jednání a předala jako úkol svým nástupcům, neboť od 1.1.2010 začala Rada ETS pracovat v novém složení.

Duben 2009

Rada ETS na svém jednání sestavila pracovní skupinu sestavenou z členů Rady ETS, pracovníků a školy a dalších přizvaných odborníků pod vedením RNDr. Martina Wedella.


Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184