Projekt :: Theologia vitae

Sdružení evangelikálních teologů ve spolupráci s ETS vydává odborný časopis Theologia vitae, čti Teologia vité. Každý článek musí projít recenzním řízením a prokázat, že splňuje standardy vědeckého publikování.

Časopis spoluvytváří platformu k reflexi učení a praxe církví z pohledů různých teologických i neteologických oborů. Ročně vychází 2 čísla, příprava jednoho v rozsahu 120-150 stran stojí 25.000. Dary umožňující hradit sazbu a tisk přijímá Sdružení na účtu: 2500212981/2010.

  • Kontakt: Jiří Hedánek
  • e-mail:
  • web: www.thv.cz

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184