Osoba :: Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Profil

Pochází z Kutné Hory. Životu s Bohem a službě se učil doma a v místním sboru Křesťanského společenství. Od svých šestnácti let sloužil jako vedoucí skupinky, dorostu a poté asi deset let jako vedoucí mládeže. Vedle této dlouhodobé služby se podílel zejména na kázání, vyučování, křesťanských táborech a misijních výjezdech. Od roku 2013 je členem Křesťanského společenství v Praze, kde slouží jako starší sboru.

Vystudoval teologii a filosofii na Husitské teologické fakultě (2001-2006) a sociokulturní a filosofickou antropologii na Fakultě humanitních studií (2001-2009) Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium absolvoval na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (2009–2018). Obhájená disertační práce se týkala raně křesťanské bohoslužby v 1. Korintským 12-14. Absolvoval též několik studijních a badatelských pobytů v zahraničí (Londýn, Heidelberg, Cambridge, Bonn, Amsterdam).

Na ETS učí od roku 2011 předměty související s Novým zákonem. Jedná se zejména o Úvod do Nového zákona, Dobové pozadí Nového zákona a Biblickou interpretaci.

Od září 2019 je zástupcem ředitele pro věci pedagogické.

 

Výběr publikační činnosti:

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Teologie Starého zákona LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2012/2013 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
Exegeze Nového zákona 1 ZO 2013/2014 :: dálková
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
Dějiny dogmatu ZO 2020/2021 :: dálková
Seminář k absolventské práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Tělesná výchova LO 2020/2021 :: denní
Úvod do Nového zákona 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
LO 2013/2014 :: denní
LO 2012/2013 :: denní
LO 2011/2012 :: dálková
Biblická interpretace ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2016/2017 :: ---
LO 2014/2015 :: ---
ZO 2014/2015 :: ---
Psaní absolventské práce 1 ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2012/2013 :: dálková
Psaní absolventské práce 2 ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2013/2014 :: dálková
Psaní absolventské práce 4 LO 2016/2017 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
Psaní absolventské práce 3 ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2013/2014 :: dálková
Teologická antropologie ZO 2019/2020 :: denní
Badatelský seminář katedry biblických studií LO 2017/2018 :: ---
LO 2014/2015 :: ---
LO 2013/2014 :: ---
ZO 2013/2014 :: ---
LO 2012/2013 :: ---
LO 2011/2012 :: ---
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie LO 2018/2019 :: ---
Praxe souvislá TPČ-T 1 LO 2017/2018 :: denní
Praxe souvislá TPČ-T 2 ZO 2017/2018 :: denní
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Systematická teologie: přehled 2 LO 2019/2020 :: dálková
Tématický seminář k absolventské práci LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
Příprava absolventské práce ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
Praxe souvislá TPČ-T ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Religionistický seminář ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2017/2018 :: ---
Témata teologie Starého zákona ZO 2018/2019 :: denní
Témata teologie Nového zákona ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2018/2019 :: ---
Tematický seminář k absolventské práci 1 ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
Tematický seminář k absolventské práci 2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní

Mentorovaní studenti

Ing. Jakub Čech
Václav Homolka
Štěpán Kotek
Michaela Krátká, DiS.
Pavel Medek
Ing. Alena Pecková
Bc. David Uhřík

Účast na projektech

Blackbridge
Starý zákon a křesťané

Články tohoto autora

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184