HORIZONTY - kurzy pro veřejnost

Vítejte v aktuální nabídce kurzů pro veřejnost - HORIZONTY. Seminář otevírá veřejnosti každý vhodný kurz, který zároveň studují řádní studenti školy. Tyto kurzy se učí podle rozvrhu buď denní nebo kombinovanou formou. Pak jsou tu také kurzy připravované ve spolupráci se sbory, senioráty, církvemi nebo dalšími organizacemi.

Jak se přihlásit?

Do každého kurzu je třeba se přihlásit stisknutím tlačítka PŘIHLÁSIT SE NA KURZ pod názvem kurzu.

Přihláška je uzavřena zaplacením kurzovného. Kurzovné zaplaťte teprve ve chvíli, kdy Vám účast definitivně potvrdíme e-mailem. Přihlášky přijímá a vyřizuje David Beňa, lic. theol.

U některých kurzů se uvádí počet volných míst. Je možné se přihlásit také do kurzů, ve kterých už volná místa nejsou, neboť v posledních dnech před termínem se mohou ještě někteří účastníci odhlásit. V takovém případě se vám můžeme ozvat a nabídnout uvolněná místa.

Před stisknutím přihlášky doporučujeme pozorně pročíst informace o samotném kurzu, vyučujících a termínech výuky.

Kurzy lze studovat dvojí formou

 • Audit, neboli náslech: Při náslechu jste při vyučování pasivním posluchačem, nepodléháte klasifikaci a nemáte nárok na certifikát.
 • Kredit: Absolvujete kurz v celém rozsahu (počet hodin povolených absencí je určen studijním řádem školy). V hodině se zapojujete jako řádní studenti, věnujete se domácí přípravě, podléháte průběžné i závěrečné klasifikaci. Při úspěšném absolvování kurzu získáváte certifikát. V případě, že budete později přijat/a k řádnému studiu, úspěšně absolvované kurzy Vám budou započítány.

Úvod do řečtiny (dálková forma)

Učitelé: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Začíná: 18. 09. 2021

Biblická interpretace (dálková forma)

Učitelé: Mgr. Peter Cimala, Ph.D.,DiS.

Začíná: 18. 09. 2021

Pastorální teologie a služba církve: Misiologie (denní forma)

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Začíná: 22. 09. 2021

Evangelizace a učednictví (dálková forma)

Učitelé: Ing. Lubomír Ondráček

Začíná: 02. 10. 2021

Aktuální nabídku kurzů vhodných pro veřejnost poskytuje tato stránka. V seznamu se nerozlišuje, zda se jedná o kurz řádných studentů nebo kurzy pouze pro veřejnost. Tato informace je uvedena na stránce samotného kurzu. Škola si vyhrazuje právo uzavřít kurz, jehož kapacita je již naplněna, nebo zrušit kurz, do kterého se nepřihlásil minimální počet zájemců.

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Výpis všech kurzů naleznete v seznamu předmětů. V případě zájmu o studium kurzů, které nejsou aktuálně otevřeny pro veřejnost se obraťte e-mailem , na Vaše dotazy odpoví David Beňa, lic. theol.

Kurzovné

Není-li přímo na stránce kurzu uvedena cena, pak platí následující ceník:

Náslech (audit) jakéhokoli kurzu zahrnuje účast při výuce, materiály rozdávané studentům i možnost se aktivně zapojit otázkami v rozhovoru, nezahrnuje však domácí přípravy, psaní testů, esejů nebo zkoušky, ani získání certifikátu. Cena náslechu je u všech typů kurzů 600 Kč.

Kredit za kurz zahrnuje plnou účast včetně domácích příprav a klasifikace. Získání kreditu potvrzuje certifikát, který od ETS obdržíte. Kurz vám bude započítán v případě budoucího studia na ETS VOŠ. Kurzy mají různý rozsah vyučovacích hodin:

 • Standardní předmět (v denním studiu 28 vyučovacích hodin, resp. v dálkovém studiu 14 hodin): 990 Kč, resp. 840 Kč
 • Předmět polovičního rozsahu (13 vyučovacích hodin v denním studiu): 650 Kč
 • Soustředění (16-20 hodin v denním i dálkovém studiu): 990 Kč
 • Soustředění v dvojnásobném rozsahu (40 hodin): 1500 Kč
 • Samostatná zkouška (včetně opravných termínů): 500 Kč
 • Slevy
  • Absolventi ETS mají 50% slevu kursovného, min. částka však činí 500 Kč.
  • Kurzovné pro studenty ETS, kteří mají aktuálně přerušeno, je stanoveno jednotně 500 Kč za kurz.

Storno poplatek při platbě za zrušení přihlášky do kurzu: 50 Kč

Konferenční poplatek na Evangelikální fórum je stanoven v informacích o události a neřídí se ceníkem ETS.

Úplný přehled poskytuje [Ceník poplatků platných od 1. 9. 2020]

Jak částku platit

Částka kurzovného je splatná vždy před zahájením kursu. Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic svého rodného čísla. Jako konstantní symbol použijte 0558. Číslo bankovního účtu ETS najdete v patičce internetových stránek nebo v sekci O nás - podpora. V případě méně standardní platby je třeba dodat kopii dokladu o Vaší platbě s jasně vyznačeným jménem studenta, za kterého platba proběhla. V kursovném nejsou obsaženy platby za učebnice, knihy, ani jiné pomůcky k výuce.

Datum poslední aktualizace: 1. září 2020

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184