Na ETS je stále možné se hlásit

Přijímací řízení proběhne individuální formou. Výsledkem přijímacích řízení 3. června a 22. srpna je skutečnost, že letos se nebude otevírat denní forma studia oboru Teologická a pastorační činnost se zaměřením na pastoraci.

Stále je možné se hlásit do následujících oborů
Termíny?

První konzultace dálkového studia proběhne 10. září. Je proto vhodné, aby náhladní přijímací řízení proběhlo do té doby. Denní studium začíná později - i tak je na místě rozhodnutí ke studiu neodkládat.

Rádi zodpovíme otázky: Ing. Eva Jaklová, e-mailem na nebo telefonicky 281 921 734.

Za pozornost stojí také

Připravované akce

02. 11. 2016 08:00 – 16:00 Konzultace studijního oddělení
03. 11. 2016 08:00 – 16:00 Konzultace studijního oddělení
05. 11. 2016 08:00 – 16:00 Konzultace studijního oddělení
07. 11. 2016 08:00 – 15:00 Konzultace studijního oddělení (po domluvě)
07. 11. 2016 09:00 – 20:00 Křesťanská etika 1 [A] (10) (Předmět)
08. 11. 2016 10:30 – 12:00 Kolegium ředitele - říjen 2016
09. 11. 2016 08:00 – 16:00 Konzultace studijního oddělení
10. 11. 2016 08:00 – 16:00 Konzultace studijního oddělení
10. 11. 2016 12:00 – 14:00 Promoce
11. 11. 2016 08:30 – 20:30 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (11) (Předmět)
11. 11. 2016 10:00 – 16:30 Religionistika 2 [A] (1) (Předmět)
22. 11. 2016 15:00 – 18:00 Jednání Rady ETS
24. 11. 2016 09:00 – 12:00 Supervize pro kazatele [Horizonty pro odbornou veřejnost] (1) (Předmět)
02. 01. 2017 00:05 – 22. 01. 2017 23:55 Zkouškové období

Všechny připravované akce

Nabídka Horizontů - podzim 2016

Z nabídky Horizontů na nejbližší období si dovolujeme upozornit na následující:

[Plakát vybraných Horizontů na podzim 2016]

Nabídka Horizontů je průběžně aktualizována, proto doporučujeme ji pravidelně sledovat.

Čerství absolventi

Dnes je na ETS velký den - závěrečné zkoušky. Jak moc čerství jsou ti, kdo se dnes mohou stát čerstvými absolventy?

Navzdory velkým nervům odskočili se zkoušejícími na společný oběd a pak také společnou fotku…

Témata závěrečných prací vzbudí zájem podobně jako u zkušební komise:

  • Důsledky perzekuce pro děti pronásledovaných: Zkušenost dětí, jejichž otcové působili mezi léty 1940-1945 v RAF, s komunistickou perzekucí. Autor: Mgr. Klára Mrázová, vedoucí práce: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D..
  • Efekty konopných drog na člověka. Autor: Martin Růžička, vedoucí práce: PhDr. Dalimil Staněk, DiS..
  • Evangelizační kázání prvotní církve podle Skutků apoštolských. Autor: Richard Hrdý, vedoucí práce: ThDr. Pavel Černý, Th.D..
  • Domácí péče o seniory v CB Náchod. Autor: Věra Vernerová, vedoucí práce: Mgr. Marie Klusáčková
  • Trojiční učení a jeho praktické aplikace z perspektivy současné teologie. Autor: Aleš Navrátil, vedoucí práce: Jan Valeš, Th.D.
  • Propojení evangelizace a sociální akce v misijní práci OM. Autor: Iva Minářová, vedoucí práce: Bc. David Novák, M.Th.

Se zveřejněním článku jsme počkali až na chvíli, kdy je možné říci: “A všichni to udělali.” Navíc ne s odřenými zády, ale pěkně se ctí.

Gratulace ovšem patří také těm čtyřem studentům, kteří v červnu nebo v lednu dokončili bakalářské studium sociální práce ve spolupráci s UK Evangelická teologická fakulta.

Kdo má zájem studovat na ETS, stále ještě může podat přihlášku k náhradnímu termínu 22. srpna.

Nezbývá než všechny pozvat na Vyslání absolventů ETS 2016.

Vzdělávací institut ETS do nového roku

[PODPOŘTE činnost Vzdělávacího institutu ETS a VYBERTE SI vzdělávání šité na míru]

Činnost vzdělávacího institutu ETS je prioritou zřizovatele, rady ETS i vedení semináře. V dubnu skončil půlroční kurz pastorace manželských párů pro KS Praha. Loni v listopadu byl spuštěn nový kurz Bible v kostce, v říjnu proběhl první dvoudenní kurz určený kazatelům a starším ve sborech, který začal novou tradici těchto kurzů v Litomyšli. V říjnu 2016 půjde o téma . V září odstartoval nový běh kurzu pro rodiče a pracovníky s dětmi Duchovní vedení dětí 3, dokonce již navazující druhý ročník. V květnu 2015 skončila dvouletá sborová škola ve sboru Elim Písek.

Vedle této na míru šité činnosti rozšiřuje seminář i v tomto školním roce Horizonty:

Přesto se množí odložené projekty: Od roku 2013 není sil na přípravu populárního kurzu Inspiro. Dalším zatím odloženým projektem je přesun výuky vybraných předmětů na Moravu. ETS by také rád pro vzdělávání kazatelů připravil nabídku intenzívního osobního mentorinku zaměřeného na praktické aspekty služby.

[PODPOŘTE činnost Vzdělávacího institutu ETS a VYBERTE SI vzdělávání šité na míru]

ETS v posledním období reaguje na zvýšenou poptávku po vzdělávacích programech. Na jejich uskutečnění právě teď chybí kapacity a rozrůstá se seznam odložených projektů. Tento úkol dnes leží na řediteli ETS. Proto Rada ETS rozhodla, že je třeba zajistit kvalitní přípravu a realizaci vzdělávání: vyčlenit pro tuto práci samostatného pracovníka Vzdělávacího institutu ETS. Právě tohoto pracovníka můžete svým předplatným podpořit.

Spolupráce s Korejci v České republice

13. listopadu 2015, Jan Valeš, Th.D.

Již druhým rokem se rozvíjí spolupráce mezi křesťanskými sbory Korejců v ČR a Evangelikálním teologickým seminářem. V uplynulém roce se jednalo především o podporu práce ETS. Korejci v rámci projektu Individuální podpora studia na ETS podpořili sedm studentů teologie, kteří se připravují na službu v církvi, v této podpoře hodlají pokračovat i v tomto školním roce. Přispěli také na nákup knih do knihovny ETS.

Ve spolupráci s Korea Baptist Theological University/Seminary připravujeme hostovskou přednášku jejich učitelů v ČR a cestu učitelů a studentů ETS do Korey.

Odborná praxe v USA

16. prosince, Jan Valeš, Th.D.

Tři studenti ETS si v září 2015 prošli třítýdenní odbornou praxí v sociálních, pastoračních i církevních službách ve Spojených státech amerických. Praxe je výsledkem spolupráce ETS s misijní organizací ReachGlobal a sborem Calvary (EFCA) ve městě St. Louis.

Takto své osobní dojmy zachytili studenti:

  • Tomáš: These 3 weeks I spent in St. Louis, Missouri had a certain meaning for my ministry. This was an opportunity to experience, how a big church works. I was interested the most in administrative and technical things and this is the area where Americans are usually advanced. I can’t forget to mention discussions about leadership and spiritual things. Nevertheless this experience at Calvary church was significant to me because of relationships full of love, which I could be part of during this internship.
  • Petra: Praxe ve Státech mi otevřela doslova nové obzory. Byl to můj první let letadlem, první návštěva ve Státech. Všechno bylo nové, velké a intenzivní. Našli jsme si nové přátelé, viděli, jak funguje jiný sbor v jiných podmínkách a jak se jinak dají dělat služby pro různé skupiny. Prošli jsme toho hodně a někdy to bylo opravdu náročné, ale této obrovské zkušenosti rozhodně nelituji a každému to doporučuji. I když tři týdny nejsou dlouhá doba, je to dost na ochutnání toho, jak se žije za oceánem. Došlo mi, že lidé jsou všude stejní, mají stejné problémy, ale co je úžasné, že nás spojuje jeden stejný Bůh.
  • Lucie: Nezapomenutelná zkušenost! První let letadlem v životě a vše praktické i psychické s tím spojené, nová kultura, nové poznatky a podněty do studia, služby i vztahu s Bohem. Praktické zakoušení, že je Bůh, Jeho Království i svět a jeho potřeby i padlost vlastně úplně stejný i na druhé straně zeměkoule. Význam rodiny a péče a celkové povzbuzení do nového školního roku a životní etapy vůbec.

Odborný záměr

14. prosince 2015, Jan Valeš, Th.D.

Evangelikální teologický seminář se bude v příštích několika letech věnovat integraci teologie a psychologie v oblasti odpuštění a smíření. Smíření patří k jádru Božího úžasného díla, jak o něm svědčí Bible. Lidské problémy, naši hříšnost v jejích nesčetných podobách se Bůh rozhodl řešit usmířením, odpuštěním. Je to také nosné téma dalších humanitních oborů, v tomto případě psychologie. Slovo integrace je zde širokém slova smyslu rozhovoru, spolupráce, vzájemného ovlivňování, sdílení perspektiv.

Vedoucí kateder se tématem odborného záměru zabývali řadu měsíců, rozhodnutí padlo 15. června, záměr byl konkretizován a potvrzen 7. prosince 2015. Seminář je školou zaměřenou na práci s lidmi, proto je prolínání teologie s dalšími obory nasnadě. Integrace teologie a psychologie má na ETS hluboké kořeny (nejen ve stejnojmeném předmětu Integrace teologie a psychologie). Otázku odpuštění a jeho role v pastoraci již řadu let přednáší Daniel R. Green, Ph.D. v předmětu Odpuštění jako nástroj pastorace.

Protože seminář není především akademická instituce, nýbrž odborná škola připravující na konkrétní práci s lidmi, nejedná se o výzkumný záměr. Teoretický základ stojí ve službách praktického uplatnění odpuštění a smíření v těch profesích, na které seminář připravuje. V první fázi se odborný záměr promítne do standardních částí studijních plánů: volitelný předmět, témata k závěrečným pracím, sondy v různých předmětech. Učitelé ze všech kateder se nad tímto tématem sejdou ke studijnímu dni. Výhledově dostane odborný záměr podobu grantů a projektů.

Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9. IČ 41690184.

Telefon: +420 281 921 734. E-mail: .

Bankovní účet: 2800129338/2010.