Nabídka studia na ETS v roce 2015/2016

Připravujte se duchovně, odborně i prakticky ke službě právě na ETS

Otevíráme všechny obory:

  • denní i dálkovou formou
  • studium TEOLOGIE: obor Teologická a pastorační činnost - teologické zaměření
  • studium SOCIÁLNÍ PRÁCE: obor Pastorační a sociální služba, pro studenty VOŠ také možnost paralelního studia bakaláře sociální práce
  • studium PASTORACE: s diplomem z teologie - obor Teologická a pastorační činnost pastorační zaměření, s diplomem ze sociální práce - obor Pastorační a sociální práce
  • neakreditovaný obor Sborový pracovník

Školné zůstává na stejné níži jako v předchozích letech :)

Jedinečná nabídka ročního denního studia - BLACKBRIDGE

Přihlášky je možné podávat po celé léto, nejlépe však do 17. srpna. Druhé kolo přijímacího řízení proběhne v pondělí 22. srpna.

V sekci Zájemci o studium najdete: přehled studijních oborů a jejich učební plány, charakteristiky oboru, uplatnění absolventů, podmínky přijímacího řízení, přihlášky ke stažení, možnost ubytování v budově školy a další informace o podmínkách studia

Připravované akce

22. 08. 2016 08:00 – 16:00 Přijímací řízení 2016 - náhradní termín
05. 09. 2016 09:00 – 12:00 Zahájení školní roku 2016-17
14. 09. 2016 09:00 – 15:00 kontrola indexů a prospěchu denních studentů
15. 09. 2016 09:00 – 15:30 kontrola indexů a prospěchu denních studentů
16. 09. 2016 11:00 – 18:00 Přijímací pohovory v programu Výchova politiků v Čechách
19. 09. 2016 11:00 – 18:00 Přijímací pohovory v programu Výchova politiků v Čechách
20. 09. 2016 08:30 – 12:00 Zahájení zimního období pro denní studenty
08. 10. 2016 15:00 – 16:00 Vyslání absolventů ETS 2016
10. 10. 2016 17:00 – 19:00 Jednání školské rady
22. 11. 2016 15:00 – 18:00 Jednání Rady ETS

Všechny připravované akce

Vzdělávací institut ETS do nového roku

[PODPOŘTE činnost Vzdělávacího institutu ETS a VYBERTE SI vzdělávání šité na míru]

Činnost vzdělávacího institutu ETS je prioritou zřizovatele, rady ETS i vedení semináře. V dubnu skončil půlroční kurz pastorace manželských párů pro KS Praha. Loni v listopadu byl spuštěn nový kurz Bible v kostce, v říjnu proběhl první dvoudenní kurz určený kazatelům a starším ve sborech, který začal novou tradici těchto kurzů v Litomyšli. V říjnu 2016 půjde o téma . V září odstartoval nový běh kurzu pro rodiče a pracovníky s dětmi Duchovní vedení dětí 3, dokonce již navazující druhý ročník. V květnu 2015 skončila dvouletá sborová škola ve sboru Elim Písek.

Vedle této na míru šité činnosti rozšiřuje seminář i v tomto školním roce Horizonty:

Přesto se množí odložené projekty: Od roku 2013 není sil na přípravu populárního kurzu Inspiro. Dalším zatím odloženým projektem je přesun výuky vybraných předmětů na Moravu. ETS by také rád pro vzdělávání kazatelů připravil nabídku intenzívního osobního mentorinku zaměřeného na praktické aspekty služby.

[PODPOŘTE činnost Vzdělávacího institutu ETS a VYBERTE SI vzdělávání šité na míru]

ETS v posledním období reaguje na zvýšenou poptávku po vzdělávacích programech. Na jejich uskutečnění právě teď chybí kapacity a rozrůstá se seznam odložených projektů. Tento úkol dnes leží na řediteli ETS. Proto Rada ETS rozhodla, že je třeba zajistit kvalitní přípravu a realizaci vzdělávání: vyčlenit pro tuto práci samostatného pracovníka Vzdělávacího institutu ETS. Právě tohoto pracovníka můžete svým předplatným podpořit.

Spolupráce s Korejci v České republice

13. listopadu 2015, Jan Valeš, Th.D.

Již druhým rokem se rozvíjí spolupráce mezi křesťanskými sbory Korejců v ČR a Evangelikálním teologickým seminářem. V uplynulém roce se jednalo především o podporu práce ETS. Korejci v rámci projektu Individuální podpora studia na ETS podpořili sedm studentů teologie, kteří se připravují na službu v církvi, v této podpoře hodlají pokračovat i v tomto školním roce. Přispěli také na nákup knih do knihovny ETS.

Ve spolupráci s Korea Baptist Theological University/Seminary připravujeme hostovskou přednášku jejich učitelů v ČR a cestu učitelů a studentů ETS do Korey.

Odborná praxe v USA

16. prosince, Jan Valeš, Th.D.

Tři studenti ETS si v září 2015 prošli třítýdenní odbornou praxí v sociálních, pastoračních i církevních službách ve Spojených státech amerických. Praxe je výsledkem spolupráce ETS s misijní organizací ReachGlobal a sborem Calvary (EFCA) ve městě St. Louis.

Takto své osobní dojmy zachytili studenti:

  • Tomáš: These 3 weeks I spent in St. Louis, Missouri had a certain meaning for my ministry. This was an opportunity to experience, how a big church works. I was interested the most in administrative and technical things and this is the area where Americans are usually advanced. I can’t forget to mention discussions about leadership and spiritual things. Nevertheless this experience at Calvary church was significant to me because of relationships full of love, which I could be part of during this internship.
  • Petra: Praxe ve Státech mi otevřela doslova nové obzory. Byl to můj první let letadlem, první návštěva ve Státech. Všechno bylo nové, velké a intenzivní. Našli jsme si nové přátelé, viděli, jak funguje jiný sbor v jiných podmínkách a jak se jinak dají dělat služby pro různé skupiny. Prošli jsme toho hodně a někdy to bylo opravdu náročné, ale této obrovské zkušenosti rozhodně nelituji a každému to doporučuji. I když tři týdny nejsou dlouhá doba, je to dost na ochutnání toho, jak se žije za oceánem. Došlo mi, že lidé jsou všude stejní, mají stejné problémy, ale co je úžasné, že nás spojuje jeden stejný Bůh.
  • Lucie: Nezapomenutelná zkušenost! První let letadlem v životě a vše praktické i psychické s tím spojené, nová kultura, nové poznatky a podněty do studia, služby i vztahu s Bohem. Praktické zakoušení, že je Bůh, Jeho Království i svět a jeho potřeby i padlost vlastně úplně stejný i na druhé straně zeměkoule. Význam rodiny a péče a celkové povzbuzení do nového školního roku a životní etapy vůbec.

Odborný záměr

14. prosince 2015, Jan Valeš, Th.D.

Evangelikální teologický seminář se bude v příštích několika letech věnovat integraci teologie a psychologie v oblasti odpuštění a smíření. Smíření patří k jádru Božího úžasného díla, jak o něm svědčí Bible. Lidské problémy, naši hříšnost v jejích nesčetných podobách se Bůh rozhodl řešit usmířením, odpuštěním. Je to také nosné téma dalších humanitních oborů, v tomto případě psychologie. Slovo integrace je zde širokém slova smyslu rozhovoru, spolupráce, vzájemného ovlivňování, sdílení perspektiv.

Vedoucí kateder se tématem odborného záměru zabývali řadu měsíců, rozhodnutí padlo 15. června, záměr byl konkretizován a potvrzen 7. prosince 2015. Seminář je školou zaměřenou na práci s lidmi, proto je prolínání teologie s dalšími obory nasnadě. Integrace teologie a psychologie má na ETS hluboké kořeny (nejen ve stejnojmeném předmětu Integrace teologie a psychologie). Otázku odpuštění a jeho role v pastoraci již řadu let přednáší Daniel R. Green, Ph.D. v předmětu Odpuštění jako nástroj pastorace.

Protože seminář není především akademická instituce, nýbrž odborná škola připravující na konkrétní práci s lidmi, nejedná se o výzkumný záměr. Teoretický základ stojí ve službách praktického uplatnění odpuštění a smíření v těch profesích, na které seminář připravuje. V první fázi se odborný záměr promítne do standardních částí studijních plánů: volitelný předmět, témata k závěrečným pracím, sondy v různých předmětech. Učitelé ze všech kateder se nad tímto tématem sejdou ke studijnímu dni. Výhledově dostane odborný záměr podobu grantů a projektů.

Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9. IČ 41690184.

Telefon: +420 281 921 734. E-mail: .

Bankovní účet: 27 - 325 249 0257 / 0100.