Osoba :: Karel Taschner, Th.D.

Taschnerkarel_07iv

Profil

Magistr teologie v roce 1993 a doktor novozákonní teologie v roce 2002 na UK Evangelická teologická fakulta na téma: Evangelium království - království nebeské podle Matoušova evangelia. Je ordinovaným kazatelem Církve bratrské.

V letech 1988 - 1998 působil jako tajemník Rady Církve bratrské, kdy se podílel na založení teologického semináře jako vedoucí katedry Nového zákona a také filozofie. Od 1. září 1998 byl zřizovatelem jmenován ředitelem ETS až do roku 2007.

Teologie Nového zákona usiluje o pochopení a shrnutí poselství Ježíše Krista a jeho apoštolů, jež je evangeliem, Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří. Vášnivě miluji studium Bible, rád plavu a chodím do sauny.

Pedagogické působení na semináři ze zdravotních důvodů ukončil v roce 2011.

Publikační činnost:

  • Vztah k jiným náboženstvím v Novém zákoně. Evangelikální fórum, sborník Sdružení evangelikálních teologů. Praha: 2004.
  • Starozákonní citáty v Matoušově evangeliu. Evangelikální fórum, sborník Sdružení evangelikálních teologů. Praha: 2002.
  • Eschatologie království Božího. Evangelikální fórum, sborník Sdružení evangelikálních teologů. Praha: 2000.
  • Teologie Nového zákona. Studijní texty ETS. Praha: 2003.
  • Dobové pozadí Nového zákona. Praha: Oliva 1997.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Úvod do Nového zákona 1 ZO 2007/2008 :: dálková
Exegeze Nového zákona 1 ZO 2008/2009 :: denní
LO 2007/2008 :: dálková
Filozofie 1 ZO 1994/1995 :: denní
Exegeze Nového zákona 2 LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
LO 2008/2009 :: denní
LO 2007/2008 :: dálková
Filozofie 2 LO 1994/1995 :: denní
Úvod do Nového zákona 2 LO 2007/2008 :: dálková
Vnitřní uzdravení LO 2009/2010 :: dálková
Psaní absolventské práce 1 ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2010/2011 :: dálková
Psaní absolventské práce 2 LO 2010/2011 :: dálková
LO 2009/2010 :: denní
Psaní absolventské práce 4 LO 2010/2011 :: dálková
LO 2010/2011 :: dálková
LO 2010/2011 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
Psaní absolventské práce 3 ZO 2011/2012 :: dálková
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2010/2011 :: dálková
Řecká četba ZO 2008/2009 :: dálková
Teologie Nového zákona LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: dálková
ZO 2009/2010 :: dálková
LO 2008/2009 :: denní
LO 2007/2008 :: dálková
Odborná zkouška z Nového zákona LO 2010/2011 :: denní

Účast na projektech

Vliv reformace na církev a dnešek

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184