Osoba :: doc. PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D.

Krupa

Profil

Diplom na Filosofickej fakulte UK v Bratislavě získal v oboru léčebná pedagogika roku 1974. Pracoval jako vychovatel a posléze jako ředitel Ústavu prof. K. Matulaya. V letech 1991-92 byl náměstkem ministra práce a sociálních věcí SR. V roce 1991 založil poradenskou organizaci Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. RPSP jeho péčí dynamisky roste a hraje důležitou roli ve zkvalitňování sociálních služeb na Slovensku. V roce 2010 obhájil habilitační práci na téma Determinanty procesu transformácie zariadení sociálnych služieb. Habilitační přednáška byla na téma: Štandardizácia kvality a metódy hodnotenia kvality v sociálnych službách.

ETS je pre mňa ako viaceré nové projekty po roku 1990 zázrakom, symbolom zmeny a rovnako je to so sociálnou prácou, ktorá ako vedný odbor a predmet (od roku 1945 do roku 1990) neexistoval. Nevídaný záujem o študium sociálnej práce len potvrzuje  absurdnost minulosti a zároveń jej význam pre súčasnosť a budúcnosť školy.

Na ETS působí od roku 2005 jako vedoucí katedry sociální práce a vyučuje klíčový oborový předmět Sociální práce: teorie a metody 1Sociální práce: teorie a metody 5.

Existuje v živote človeka čas, keď roky ubiehajú ako dni. Učil som sa pozerať viac za obzor. Chcem v tom pokračovať.

Výběr z publikační činnosti:

  • Kvalita sociálnych služieb, Bratislava: Asociácia zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím v SR, 2009, Edícia Sociálne podnikanie.
  • Sociálna práca v obci, čast I, Bratislava: SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, 2005, rozsah 58 s., Edícia Študijné texty - Sociálny pracovník obce; č. 2. Čast II, Bratislava: SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, 2005, rozsah 59 s., Edícia Študijné texty - Sociálny pracovník obce; č. 2.
  • Vzdelávanie ako nástroj na rozvoj ľudských zdrojov, Bratislava: ZPMP v SR, 2007, rozsah 53 s.
  • Kvalitné sociálne služby pre starších občanov v SR, Košice, 2003.
  • Kvalitné sociálne služby, čast 1, Košice: Vienala, 2000, rozsah 120 s. Čast 2, Bratislava: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 2003, rozsah 136 s.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Sociální práce: teorie a metody 1 ZO 2013/2014 :: denní
LO 2012/2013 :: dálková
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2010/2011 :: dálková
ZO 2009/2010 :: denní
ZO 2007/2008 :: dálková
ZO 2006/2007 :: denní
LO 2004/2005 :: denní
Metody sociálního výzkumu 1 ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
LO 2009/2010 :: dálková
Sociální práce: teorie a metody 2 LO 2013/2014 :: dálková
LO 2013/2014 :: denní
LO 2011/2012 :: denní
LO 2011/2012 :: dálková
LO 2010/2011 :: denní
LO 2010/2011 :: dálková
LO 2009/2010 :: denní
LO 2008/2009 :: dálková
Sociální práce: teorie a metody 3 LO 2013/2014 :: dálková
ZO 2012/2013 :: denní
LO 2011/2012 :: dálková
LO 2011/2012 :: denní
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: dálková
Sociální práce: teorie a metody 4 LO 2013/2014 :: dálková
LO 2012/2013 :: denní
ZO 2012/2013 :: dálková
LO 2011/2012 :: denní
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
ZO 2009/2010 :: dálková
Sociální práce: teorie a metody 5 ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2012/2013 :: denní
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2010/2011 :: denní
ZO 2009/2010 :: denní
Pastoračně sociální gerontologie ZO 2013/2014 :: denní
Psaní absolventské práce 1 ZO 2010/2011 :: denní
Psaní absolventské práce 2 LO 2010/2011 :: denní
Psaní absolventské práce 4 LO 2010/2011 :: dálková
Psaní absolventské práce 3 ZO 2010/2011 :: dálková
Metody sociálního výzkumu 2 LO 2011/2012 :: denní

Účast na projektech

Církev a komunita

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184