Učitelé

Učitelé ETS se od sebe liší tím, jak dlouho na škole vyučují - někteří se k nám přidali tento rok, jiní zde pracují od založení školy v roce 1990. Liší se také svou odborností - od starověkých jazyků a kultur přes soudní znalce a historiky až třeba po sociální pracovníky nebo filozofy.

V dalších ohledech mají učitelé ETS mnoho společného:

  • odbornost: Vedle zákonem požadovaného vysokoškolského vzdělání mají učitelé ETS také praktické zkušenosti z oboru. K dobré praxi vede akademická zakotvenost.
  • osobní přístup: Studenti mohou ve svých učitelích během studia získat přátele a důležité kolegy v dalším osobním a profesním růstu. Protože seminář připravuje na práci s lidmi, je přátelské a osobní ovzduší důležitou součástí formace.
  • pestrost: Každý učitel vyučuje jen několik málo předmětů ze své oblasti. Mají své zaměstnání a na ETS přichází proto, aby se o své dosavadní poznání a zkušenosti podělili se studenty. Seminář tak spojuje úctu k teorii s láskou k praxi.

Následující seznam vyučujících jmenuje všechny, kdo v tomto školním roce na semináři něco učí. Na stránkách jednotlivých kateder najdete také ty učitele, kteří tento rok nevyučují.

Učitel Předměty
David Beňa, lic. theol. Biblická interpretace
Homiletika 1
Homiletika 2
Interpretace starozákonních textů
Náboženství v religionistickém bádání
Religionistika: nové náboženské směry
Religionistika: světová náboženství
Teologická antropologie
Teologie náboženství
Témata teologie Starého zákona
Img_0822
Mgr. Viktor Ber, Ph.D. Exegeze Starého zákona 1
Exegeze Starého zákona 2
Hebrejská četba
Interpretace starozákonních textů
Seminář k absolventské práci
Teologie Starého zákona
Témata teologie Starého zákona
Úvod do Starého zákona 1
Úvod do Starého zákona 2
Ber_2017-1
Mgr. Tereza Ráchel Bícová Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP
Světové sociální problémy
Úvod do sociální patologie
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D. Dobové pozadí Nového zákona
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T
Tematický seminář k absolventské práci 1
Tematický seminář k absolventské práci 2
Teologická antropologie
Teologie Starého zákona
Témata teologie Nového zákona
Témata teologie Starého zákona
Úvod do Nového zákona 1
Úvod do Nového zákona 2
Bukovskyjiri_2015
Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS. Biblická interpretace
Teologie Nového zákona
Cimalapeter-2015
PhDr. Pavla Cimlerová Vývojová psychologie 1
Vývojová psychologie 2
Cimlerov_
ThDr. Pavel Černý, Th.D. Liturgika
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T
Praxe souvislá TPČ-T
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T
Pc_portrait
Ing. Daniel Fajfr, M.Th. Evangelizace a učednictví
Fajfrdaniel09
Daniel R. Green, Ph.D. Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty
Greendan_08v
Ing. Tomáš Grulich, M.Th. Sborová pastorace
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. Řecká četba
Řečtina
Úvod do řečtiny
Výpočetní technika
Halaszdenek_08ii
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T. Angličtina : oborová témata
Angličtina : seminář 1
Angličtina : seminář 2
Angličtina : úvodní témata 1
Angličtina : úvodní témata 2
Úvod do studia jazyků
PhDr. Alena Heřmanová Aplikovaná sociologie
Úvod do sociologie
Hermanovaalena10i
prof. Pavel Hošek, Ph.D. Systematická teologie: přehled 1
Systematická teologie: přehled 2
Hosekpavel_etk08
Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS. Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP
Praxe souvislá specializační v sociální práci
Praxe souvislá v sociální práci
Specifické oblasti v sociální politice
Úvod do sociální politiky
Ing. Radomír Kalenský Katechetika
Kalenskyradek_08ii
JUDr. Iva Kernová Základy práva 1
Základy práva 2
Základy práva: sociální zabezpečení
027.i.kernova_4
Lydie Kucová, MTh, PhD Dobové pozadí Starého zákona
Hebrejská četba
Hebrejština
Úvod do hebrejštiny
Mgr. Marek Macák Integrace teologie a psychologie
Pastorační směry 1
Pastorační směry 2
Psychologie osobnosti
Úvod do psychologie osobnosti
Macakmarek_08ii
Mgr. Jana Matulíková, DiS. Metody sociálního výzkumu
Sociální výzkum v praxi
Mgr. Ester Miffková Metody sociální práce
Teorie sociální práce
MUDr. Petra Mizurová Zdraví a nemoc
Curtiss A. Mobley Angličtina : oborová témata
Bc. David Novák, M.Th. Filozofie a etika v sociální práci
Homiletický seminář
Homiletika
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie
Novakdavid_etk08
Mgr. Pavel Paluchník, DiS. Exegeze Nového zákona 1
Exegeze Nového zákona 2
Příprava absolventské práce
Tematický seminář k absolventské práci 1
Tematický seminář k absolventské práci 2
Tématický seminář k absolventské práci
Paluchnikpavel_09vi
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. Církve a jejich eklesiologie v novověku
Dějiny dogmatu
Dějiny reformace
Dějiny starověké církve
Dějiny středověké církve
Liturgika
Ing. Miloš Poborský Praxis pietatis: identita 1
Praxis pietatis: identita 2
Praxis pietatis: služba 1
Praxis pietatis: služba 2
Praxis pietatis: společenství 1
Praxis pietatis: společenství 2
Úvod do studia
Výpočetní technika
Poborsky
Mgr. Irena Pouchlá Menšiny
Mgr. Ester Pučálková Dějiny reformace
Dějiny starověké církve
Dějiny středověké církve
Pucalkovae_16
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D. Blízkost a emoce ve vztazích
Pastorace konfliktů a jejich prevence
Role otce
Rauspavel_etk09
PhDr. Dalimil Staněk, DiS. Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty
Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS. Témata teologie Starého zákona
Úvod do Starého zákona 1
Úvod do Starého zákona 2
Mgr. Dana Staňková, DiS. Pastorace zneužívaných
Pastorační dovednosti 1
Pastorační dovednosti 2
Pastorační praktikum 1
Pastorační praktikum 2
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Praxe souvislá TPČ-P
Praxe souvislá specializační TPČ-P
Stankovadana_07iv
Jan Valeš, Th.D. Seminář praktické teologie
Systematická teologie: přehled 1
Systematická teologie: přehled 2
Témata křesťanské etiky
Základy křesťanské etiky
Valesjan_etk09
Mgr. Jana Valešová, DiS. Aplikovaná filozofie a etika sociální práce
Metody sociální práce
Teorie sociální práce
Úvod do sociální práce
Mgr. Michaela Veselá Aplikovaná filozofie a etika sociální práce
Bc. Johana Vraštilová Světové sociální problémy
Mgr. Filip Žižka, DiS. Dějiny západního filozofického myšlení
Úvod do současné filozofie
Základní témata filozofie

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184