Učitelé

Učitelé ETS se od sebe liší tím, jak dlouho na škole vyučují - někteří se k nám přidali tento rok, jiní zde pracují od založení školy v roce 1990. Liší se také svou odborností - od starověkých jazyků a kultur přes soudní znalce a historiky až třeba po sociální pracovníky nebo filozofy.

V dalších ohledech mají učitelé ETS mnoho společného:

  • odbornost: Vedle zákonem požadovaného vysokoškolského vzdělání mají učitelé ETS také praktické zkušenosti z oboru. K dobré praxi vede akademická zakotvenost.
  • osobní přístup: Studenti mohou ve svých učitelích během studia získat přátele a důležité kolegy v dalším osobním a profesním růstu. Protože seminář připravuje na práci s lidmi, je přátelské a osobní ovzduší důležitou součástí formace.
  • pestrost: Každý učitel vyučuje jen několik málo předmětů ze své oblasti. Mají své zaměstnání a na ETS přichází proto, aby se o své dosavadní poznání a zkušenosti podělili se studenty. Seminář tak spojuje úctu k teorii s láskou k praxi.

Následující seznam vyučujících jmenuje všechny, kdo v tomto školním roce na semináři něco učí. Na stránkách jednotlivých kateder najdete také ty učitele, kteří tento rok nevyučují.

Učitel Předměty
David Beňa, lic. theol. Interpretace starozákonních textů
Náboženství v religionistickém bádání
Religionistika: nové náboženské směry
Religionistika: světová náboženství
Témata teologie Starého zákona
Img_0822
Mgr. Viktor Ber, Th.D. Exegeze Starého zákona 1
Exegeze Starého zákona 2
Hebrejská četba
Seminář k absolventské práci
Témata teologie Starého zákona
Úvod do Starého zákona 1
Úvod do Starého zákona 2
Ber_2017-1
Mgr. Tereza Ráchel Bícová Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Světové sociální problémy
Úvod do sociální patologie
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D. Dobové pozadí Nového zákona
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Témata teologie Starého zákona
Úvod do Nového zákona 1
Úvod do Nového zákona 2
Bukovskyjiri_2015
Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS. Biblická interpretace
Teologie Nového zákona
Cimalapeter-2015
PhDr. Pavla Cimlerová Vývojová psychologie 1
Vývojová psychologie 2
Cimlerov_
ThDr. Pavel Černý, Th.D. Liturgika
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Pc_portrait
Ing. Daniel Fajfr, M.Th. Evangelizace a učednictví
Fajfrdaniel09
Ing. Tomáš Grulich, M.Th. Sborová pastorace
doc. PhDr. Jan Hábl, PhD. Témata křesťanské etiky
Základy křesťanské etiky
Habl_for_lekce_n%c3%a1vrat
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. Řecká četba
Řečtina
Úvod do řečtiny
Výpočetní technika
Halaszdenek_08ii
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T. Angličtina : seminář 1
Angličtina : seminář 2
Angličtina : úvodní témata 1
Angličtina : úvodní témata 2
Úvod do studia jazyků
PhDr. Alena Heřmanová Úvod do sociologie
Hermanovaalena10i
prof. doc. Pavel Hošek, Th.D. Systematická teologie: přehled 1
Hosekpavel_etk08
Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS. Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Úvod do sociální politiky
Ing. Radomír Kalenský Katechetika
Kalenskyradek_08ii
JUDr. Iva Kernová Základy práva 1
Základy práva 2
Základy práva: sociální zabezpečení
027.i.kernova_4
Lydie Kucová, MTh, PhD Dobové pozadí Starého zákona
Hebrejská četba
Hebrejština
Úvod do hebrejštiny
Mgr. Marek Macák Integrace teologie a psychologie
Pastorační směry 1
Pastorační směry 2
Psychologie osobnosti
Úvod do psychologie osobnosti
Macakmarek_08ii
Mgr. Jana Matulíková, DiS. Metody sociálního výzkumu
Sociální výzkum v praxi
Ester Miffková Metody sociální práce
Teorie sociální práce
MUDr. Petra Mizurová Zdraví a nemoc
Bc. David Novák, M.Th. Filozofie a etika v sociální práci
Homiletika
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie
Novakdavid_etk08
Mgr. Pavel Paluchník, DiS. Exegeze Nového zákona 1
Exegeze Nového zákona 2
Paluchnikpavel_09vi
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. Dějiny dogmatu
Dějiny reformace
Dějiny starověké církve
Dějiny středověké církve
Ing. Miloš Poborský Praxis pietatis: identita 1
Praxis pietatis: identita 2
Praxis pietatis: služba 1
Praxis pietatis: služba 2
Praxis pietatis: společenství 1
Praxis pietatis: společenství 2
Úvod do studia
Výpočetní technika
Poborsky
Mgr. Irena Pouchlá Menšiny
Mgr. Ester Pučálková Dějiny starověké církve
Dějiny středověké církve
Pucalkovae_16
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D. Blízkost a emoce ve vztazích
Role otce
Rauspavel_etk09
PhDr. Dalimil Staněk, DiS. Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty
Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS. Témata teologie Starého zákona
Úvod do Starého zákona 1
Úvod do Starého zákona 2
Mgr. Dana Staňková, DiS. Pastorace zneužívaných
Pastorační dovednosti 1
Pastorační dovednosti 2
Pastorační praktikum 1
Pastorační praktikum 2
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P
Stankovadana_07iv
Jan Valeš, Th.D. Seminář praktické teologie
Systematická teologie: přehled 1
Valesjan_etk09
Mgr. Jana Valešová, DiS. Teorie sociální práce
Úvod do sociální práce
Michaela Veselá Aplikovaná filozofie a etika sociální práce
Mgr. Filip Žižka, DiS. Dějiny západního filozofického myšlení
Úvod do současné filozofie
Základní témata filozofie

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184