Učitelé

Učitelé ETS se od sebe liší tím, jak dlouho na škole vyučují - někteří se k nám přidali tento rok, jiní zde pracují od založení školy v roce 1990. Liší se také svou odborností - od starověkých jazyků a kultur přes soudní znalce a historiky až třeba po sociální pracovníky nebo filozofy.

V dalších ohledech mají učitelé ETS mnoho společného:

  • odbornost: Vedle zákonem požadovaného vysokoškolského vzdělání mají učitelé ETS také praktické zkušenosti z oboru. K dobré praxi vede akademická zakotvenost.
  • osobní přístup: Studenti mohou ve svých učitelích během studia získat přátele a důležité kolegy v dalším osobním a profesním růstu. Protože seminář připravuje na práci s lidmi, je přátelské a osobní ovzduší důležitou součástí formace.
  • pestrost: Každý učitel vyučuje jen několik málo předmětů ze své oblasti. Mají své zaměstnání a na ETS přichází proto, aby se o své dosavadní poznání a zkušenosti podělili se studenty. Seminář tak spojuje úctu k teorii s láskou k praxi.

Následující seznam vyučujících jmenuje všechny, kdo v tomto školním roce na semináři něco učí. Na stránkách jednotlivých kateder najdete také ty učitele, kteří tento rok nevyučují.

Učitel Předměty
David Beňa, lic. theol. Homiletika 2
Interpretace starozákonních textů
Náboženství v religionistickém bádání
Němčina: seminář 1
Němčina: úvodní témata 1
Religionistika: nové náboženské směry
Religionistika: světová náboženství
Systematická teologie: přehled 1
Systematická teologie: přehled 2
Teologická antropologie
Teologie náboženství
David_be%c5%88a_-_pln%c3%a1_kvalita
Mgr. Viktor Ber, Ph.D. Exegeze Starého zákona 1
Exegeze Starého zákona 2
Seminář k absolventské práci
Teologie Starého zákona
Úvod do Starého zákona 1
Úvod do Starého zákona 2
Ber_2017-1
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D. Biblická interpretace
Dobové pozadí Nového zákona
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T
Praxe souvislá TPČ-T
Seminář k absolventské práci
Systematická teologie: přehled 2
Tematický seminář k absolventské práci 1
Teologická antropologie
Úvod do Nového zákona 1
Úvod do Nového zákona 2
Bukovskyjiri_2015
Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS. Biblická interpretace
Teologie Nového zákona
Cimalapeter-2015
PhDr. Pavla Cimlerová Psychopatologie 1
Psychopatologie 2
Vývojová psychologie 1
Vývojová psychologie 2
Cimlerov_
ThDr. Pavel Černý, Th.D. Liturgika
Misiologický seminář
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie
Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T
Tematický seminář k absolventské práci 1
Tematický seminář k absolventské práci 2
Pavel-cerny
Mgr., Bc., Libor Duchek Němčina: seminář 1
Němčina: úvodní témata 1
Formal_square
Ing. Daniel Fajfr, M.Th. Evangelizace a učednictví
Fajfrdaniel09
Ing. Petr Geldner Řízení sborové práce
Geldnerpetr%2011xii
Ing. Tomáš Grulich, M.Th. Sborová pastorace
doc. PhDr. Jan Hábl, PhD. Témata křesťanské etiky
Základy křesťanské etiky
Habl_for_lekce_n%c3%a1vrat
Bc. Jan Halámka Výpočetní technika
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. Řecká četba
Řečtina
Úvod do řečtiny
Úvod do studia jazyků
Halaszdenek_08ii
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T. Angličtina : oborová témata
Angličtina : seminář 1
Angličtina : seminář 2
Angličtina : úvodní témata 1
Angličtina : úvodní témata 2
Apologetika
Mgr. Robert Hart, DiS. Systematická teologie: přehled 1
Hartrobert_etk08
Mgr. Vít Hlásek, M.Th. Církve a jejich eklesiologie v novověku
Systematická teologie: přehled 2
Vit_hlasek
prof. Pavel Hošek, Ph.D. Religionistika: světová náboženství
Systematická teologie: současná scéna
Hosekpavel_etk08
Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS. Specifické oblasti v sociální politice
Úvod do sociální politiky
Ing. Radomír Kalenský Katechetika
Kalenskyradek_08ii
JUDr. Iva Kernová Základy práva 1
Základy práva 2
Základy práva: sociální zabezpečení
027.i.kernova_4
Lydie Kucová, MTh, PhD Dobové pozadí Starého zákona
Hebrejská četba
Hebrejština
Úvod do hebrejštiny
Mgr. Marek Macák Integrace teologie a psychologie
Pastorační směry 1
Pastorační směry 2
Příprava absolventské práce
Psychologie osobnosti
Tematický seminář k absolventské práci 1
Úvod do psychologie osobnosti
Macakmarek_08ii
Mgr. Ester Miffková Aplikovaná filozofie a etika sociální práce
Filozofie a etika v sociální práci
Metody sociální práce
Metody sociálního výzkumu
Příprava absolventské práce
Přístupy v sociální práci
Sociální patologie: seminář
Sociální výzkum v praxi
Tematický seminář k absolventské práci 1
Tematický seminář k absolventské práci 2
Teorie sociální práce
Tématický seminář k absolventské práci
Úvod do sociální patologie
Úvod do sociální práce
Fotka_ester
MUDr. Petra Mizurová Zdraví a nemoc
Bc. David Novák, M.Th. Apologetika
Homiletický seminář
Homiletika
Novakdavid_etk08
Ing. Lubomír Ondráček Evangelizace a učednictví
Dsc01622
Mgr. Pavel Paluchník, DiS. Dobové pozadí Nového zákona
Exegeze Nového zákona 1
Exegeze Nového zákona 2
Tematický seminář k absolventské práci 1
Úvod do Nového zákona 1
Úvod do Nového zákona 2
Paluchnikpavel_09vi
Bc. Štěpánka Paluchníková Systematická teologie: přehled 1
Systematická teologie: přehled 2
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. Dějiny dogmatu
Dějiny reformace
Dějiny starověké církve
Dějiny středověké církve
Příprava absolventské práce
Pavel Plchot Systematická teologie: přehled 1
Systematická teologie: přehled 2
Plchotpavel2011
Ing. Miloš Poborský Praxis pietatis: identita 1
Praxis pietatis: identita 2
Praxis pietatis: služba 1
Praxis pietatis: služba 2
Praxis pietatis: společenství 1
Praxis pietatis: společenství 2
Úvod do studia
Poborsky
Mgr. Irena Pouchlá Menšiny
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D. Manželství a rodina
Pastorace 1
Pastorace 2
Příprava absolventské práce
Tematický seminář k absolventské práci 1
Tematický seminář k absolventské práci 2
Rauspavel_etk09
Mgr. Alena Rousková, DiS. Aplikovaná sociologie
Úvod do sociologie
PhDr. Dalimil Staněk, DiS. Pastorace 1
Sexualita
Mgr. Dana Staňková, DiS. Biblické poradenství
Pastorace manželství a rodiny
Pastorační dovednosti 1
Pastorační dovednosti 2
Pastorační praktikum 1
Pastorační praktikum 2
Pedagogická intervence
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná specializační 2 PSP
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP
Praxe souvislá TPČ-P
Praxe souvislá specializační TPČ-P
Praxe souvislá v sociální práci
Příprava absolventské práce
Tematický seminář k absolventské práci 1
Stankovadana_07iv
Mgr. Bc. Martin Škoda Pastoračně sociální práce s delikventy
Skodamartin%2011xii
PhDr. Soňa Třísková Sociální psychologie 1-2
So_a_t_skov_
Bc. Zuzana Vačkářová Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná specializační 2 PSP
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP
Jan Valeš, Th.D. Systematická teologie: přehled 1
Systematická teologie: přehled 2
Systematická teologie: současná scéna
Tematický seminář k absolventské práci 1
Valesjan_etk09
Mgr. Michaela Veselá Lidská práva a ochrana práv klientů
Pastoračně sociální gerontologie
První psychologická pomoc
Bc. Johana Vraštilová Světové sociální problémy
Mgr. Filip Žižka, DiS. Dějiny západního filozofického myšlení
Úvod do současné filozofie
Základní témata filozofie

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184