Učitelé

Učitelé ETS se od sebe liší tím, jak dlouho na škole vyučují - někteří se k nám přidali tento rok, jiní zde pracují od založení školy v roce 1990. Liší se také svou odborností - od starověkých jazyků a kultur přes soudní znalce a historiky až třeba po sociální pracovníky nebo filozofy.

V dalších ohledech mají učitelé ETS mnoho společného:

  • odbornost: Vedle zákonem požadovaného vysokoškolského vzdělání mají učitelé ETS také praktické zkušenosti z oboru. K dobré praxi vede akademická zakotvenost.
  • osobní přístup: Studenti mohou ve svých učitelích během studia získat přátele a důležité kolegy v dalším osobním a profesním růstu. Protože seminář připravuje na práci s lidmi, je přátelské a osobní ovzduší důležitou součástí formace.
  • pestrost: Každý učitel vyučuje jen několik málo předmětů ze své oblasti. Mají své zaměstnání a na ETS přichází proto, aby se o své dosavadní poznání a zkušenosti podělili se studenty. Seminář tak spojuje úctu k teorii s láskou k praxi.

Následující seznam vyučujících jmenuje všechny, kdo v tomto školním roce na semináři něco učí. Na stránkách jednotlivých kateder najdete také ty učitele, kteří tento rok nevyučují.

Učitel Předměty
David Beňa, lic. theol. Exegeze Starého zákona 2
Interpretace starozákonních textů
Náboženství v religionistickém bádání
Religionistický seminář
Témata teologie Starého zákona
Úvod do Starého zákona 1
Benaquarter
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D. Dobové pozadí Nového zákona
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Praxe souvislá TPČ-T
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T
Religionistický seminář
Seminář k absolventské práci
Témata teologie Nového zákona
Úvod do Nového zákona 1
Bukovskyjiri_2015
Mgr. Peter Cimala, Ph.D.,DiS. Biblická interpretace
Teologie Nového zákona
Cimalapeter-2015
PhDr. Pavla Cimlerová Psychopatologie 1
Psychopatologie 2
Vývojová psychologie 1
Cimlerov_
ThDr. Pavel Černý, Th.D. Liturgika
Misiologický seminář
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie
Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie
Pavel-cerny
Mgr., Bc., Libor Duchek Filozofie a etika v sociální práci
Úvod do řečtiny
Úvod do studia jazyků
Profil1
Ing. Daniel Fajfr, M.Th. Evangelizace a učednictví
Fajfrdaniel09
Ing. Petr Geldner Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T
Praxe souvislá TPČ-T
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T
Řízení sborové práce
Geldner
Daniel R. Green, Ph.D. Pastorační soustředění
Greendan_08v
Ing. Tomáš Grulich, M.Th. Sborová pastorace
doc. PhDr. Jan Hábl, PhD. Témata křesťanské etiky
Základy křesťanské etiky
Habl_for_lekce_n%c3%a1vrat
Bc. Jan Halámka Výpočetní technika
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. Řecká četba
Řečtina
Úvod do řečtiny
Halaszdenek_08ii
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T. Angličtina : oborová témata
Angličtina : seminář 1
Angličtina : úvodní témata 1
Seminář praktické teologie
prof. Pavel Hošek, Ph.D. Náboženství v religionistickém bádání
Religionistika: nové náboženské směry
Religionistika: světová náboženství
Systematická teologie: přehled 2
Systematická teologie: současná scéna
Ho%c5%a1ek
Mgr. Jitka Janečková Základy práva 1
Základy práva 2
Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D. Základy práva 1
Základy práva 2
Ing. Radomír Kalenský Katechetika
Kalenskyradek_08ii
Mgr. Barbora Knížková Metody sociálního výzkumu
Sociální výzkum v praxi
Kn%c3%ad%c5%bekov%c3%a1
Lydie Kucová, MTh, PhD Hebrejská četba
Hebrejština
Mgr. Marek Macák Integrace teologie a psychologie
Pastorační směry 1
Pastorační směry 2
Psychologie osobnosti
Img_4530
Mgr. Ester Miffková Aplikovaná filozofie a etika sociální práce
Filozofie a etika v sociální práci
Metody sociální práce
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná úvodní 1 PSP
Praxe souvislá specializační v sociální práci
Praxe souvislá v sociální práci
Přístupy v sociální práci
Teorie sociální práce
Úvod do sociální patologie
Úvod do sociální práce
Miffkov%c3%a1
MUDr. Petra Mizurová Zdraví a nemoc
Bc. David Novák, M.Th. Filozofie a etika v sociální práci
Novakdavid_etk08
Ing. Lubomír Ondráček Evangelizace a učednictví
Dsc01622
Mgr. Pavel Paluchník, DiS. Dobové pozadí Nového zákona
Exegeze Nového zákona 1
Exegeze Nového zákona 2
Úvod do Nového zákona 1
Úvod do Nového zákona 2
Pavel.paluchn%c3%adk
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. Dějiny dogmatu
Dějiny reformace
Dějiny starověké církve
Liturgika
Tomas_pavlicek
Pavel Plchot Systematická teologie: přehled 1
Systematická teologie: přehled 2
Plchotpavel2011
Ing. Miloš Poborský Praxis pietatis: identita 1
Praxis pietatis: identita 2
Praxis pietatis: služba 1
Praxis pietatis: služba 2
Praxis pietatis: společenství 1
Praxis pietatis: společenství 2
Úvod do studia
Poborsky_foto_small
Mgr. Ester Pučálková, Ph.D. Osobnosti dějin dogmatu
Pucalkovae_16
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D. Manželství a rodina
Rauspavel_etk09
Mgr. Alena Rousková, DiS. Úvod do sociologie
Rouskov%c3%a1
Mgr. Jitka Schlichtsová Religionistika: nové náboženské směry
Religionistika: světová náboženství
Schlichtsov%c3%a1
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS. Pastorační soustředění
Religionistický seminář
Sexualita
Dali
Mgr. Dana Staňková, DiS. Pastorace manželství a rodiny
Pastorační dovednosti 1
Pastorační praktikum 1
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná úvodní 1 PSP
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P
Praxe souvislá TPČ-P
Praxe souvislá specializační TPČ-P
Religionistický seminář
Dana_sta%c5%88kov%c3%a1_square
PhDr. Soňa Třísková Sociální psychologie 1
Sociální psychologie 2
T%c5%99%c3%adskov%c3%a1
Jan Valeš, Ph.D. Systematická teologie: přehled 1
Valesjan_etk09
Mgr. Michaela Veselá Etika práce s klientem
Pastoračně sociální gerontologie
Pastoračně sociální práce s postiženými osobami
Sociální práce v praxi
Úvod do sociální politiky
Základy ekonomiky a projektová práce
Vesel%c3%a1
Bc. Johana Vraštilová Světové sociální problémy
Jana Zemanová Základy práva: sociální zabezpečení
Mgr. Filip Žižka, DiS. Dějiny západního filozofického myšlení
Úvod do současné filozofie
Základní témata filozofie

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184