Učitelé

Učitelé ETS se od sebe liší tím, jak dlouho na škole vyučují - někteří se k nám přidali tento rok, jiní zde pracují od založení školy v roce 1990. Liší se také svou odborností - od starověkých jazyků a kultur přes soudní znalce a historiky až třeba po sociální pracovníky nebo filozofy.

V dalších ohledech mají učitelé ETS mnoho společného:

  • odbornost: Vedle zákonem požadovaného vysokoškolského vzdělání mají učitelé ETS také praktické zkušenosti z oboru. K dobré praxi vede akademická zakotvenost.
  • osobní přístup: Studenti mohou ve svých učitelích během studia získat přátele a důležité kolegy v dalším osobním a profesním růstu. Protože seminář připravuje na práci s lidmi, je přátelské a osobní ovzduší důležitou součástí formace.
  • pestrost: Každý učitel vyučuje jen několik málo předmětů ze své oblasti. Mají své zaměstnání a na ETS přichází proto, aby se o své dosavadní poznání a zkušenosti podělili se studenty. Seminář tak spojuje úctu k teorii s láskou k praxi.

Následující seznam vyučujících jmenuje všechny, kdo v tomto školním roce na semináři něco učí. Na stránkách jednotlivých kateder najdete také ty učitele, kteří tento rok nevyučují.

Učitel Předměty
David Beňa, lic. theol. Homiletika 2
Interpretace starozákonních textů
Náboženství v religionistickém bádání
Němčina: seminář 1
Němčina: úvodní témata 1
Religionistika: nové náboženské směry
Systematická teologie: přehled 1
Teologická antropologie
Img_0822
Mgr. Viktor Ber, Ph.D. Exegeze Starého zákona 2
Seminář k absolventské práci
Teologie Starého zákona
Úvod do Starého zákona 1
Ber_2017-1
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D. Biblická interpretace
Dobové pozadí Nového zákona
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Seminář k absolventské práci
Teologická antropologie
Úvod do Nového zákona 1
Bukovskyjiri_2015
Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS. Biblická interpretace
Teologie Nového zákona
Cimalapeter-2015
PhDr. Pavla Cimlerová Psychopatologie 1
Vývojová psychologie 1
Cimlerov_
ThDr. Pavel Černý, Th.D. Pastorální teologie a služba církve: Misiologie
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie
Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Pc_portrait
Mgr., Bc., Libor Duchek Němčina: seminář 1
Němčina: úvodní témata 1
Formal_square
Ing. Daniel Fajfr, M.Th. Evangelizace a učednictví
Fajfrdaniel09
doc. PhDr. Jan Hábl, PhD. Témata křesťanské etiky
Základy křesťanské etiky
Habl_for_lekce_n%c3%a1vrat
Bc. Jan Halámka Výpočetní technika
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. Řecká četba
Řečtina
Úvod do řečtiny
Úvod do studia jazyků
Halaszdenek_08ii
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T. Angličtina : seminář 1
Angličtina : úvodní témata 1
Apologetika
Mgr. Robert Hart, DiS. Systematická teologie: přehled 1
Hartrobert_etk08
prof. Pavel Hošek, Ph.D. Systematická teologie: současná scéna
Hosekpavel_etk08
Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS. Úvod do sociální politiky
JUDr. Iva Kernová Základy práva 2
027.i.kernova_4
Lydie Kucová, MTh, PhD Dobové pozadí Starého zákona
Hebrejština
Mgr. Marek Macák Pastorační směry 1
Psychologie osobnosti
Macakmarek_08ii
Mgr. Ester Miffková Filozofie a etika v sociální práci
Metody sociální práce
Metody sociálního výzkumu
Přístupy v sociální práci
Sociální výzkum v praxi
Teorie sociální práce
Úvod do sociální patologie
Úvod do sociální práce
Fotka_ester
MUDr. Petra Mizurová Zdraví a nemoc
Bc. David Novák, M.Th. Apologetika
Homiletika
Novakdavid_etk08
Ing. Lubomír Ondráček Evangelizace a učednictví
Dsc01622
Mgr. Pavel Paluchník, DiS. Dobové pozadí Nového zákona
Exegeze Nového zákona 1
Exegeze Nového zákona 2
Úvod do Nového zákona 1
Paluchnikpavel_09vi
Bc. Štěpánka Paluchníková Systematická teologie: přehled 1
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. Dějiny reformace
Dějiny starověké církve
Pavel Plchot Systematická teologie: přehled 1
Plchotpavel2011
Ing. Miloš Poborský Praxis pietatis: identita 1
Praxis pietatis: služba 1
Praxis pietatis: společenství 1
Úvod do studia
Poborsky
Mgr. Irena Pouchlá Menšiny
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D. Manželství a rodina
Pastorace 1
Rauspavel_etk09
Mgr. Alena Rousková, DiS. Úvod do sociologie
PhDr. Dalimil Staněk, DiS. Pastorace 1
Mgr. Dana Staňková, DiS. Biblické poradenství
Pastorační dovednosti 1
Pastorační praktikum 1
Pedagogická intervence
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Stankovadana_07iv
Bc. Zuzana Vačkářová Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Jan Valeš, Th.D. Systematická teologie: přehled 1
Valesjan_etk09
Mgr. Michaela Veselá Pastoračně sociální gerontologie
Mgr. Filip Žižka, DiS. Úvod do současné filozofie
Základní témata filozofie

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184