Učitelé

Učitelé ETS se od sebe liší tím, jak dlouho na škole vyučují - někteří se k nám přidali tento rok, jiní zde pracují od založení školy v roce 1990. Liší se také svou odborností - od starověkých jazyků a kultur přes soudní znalce a historiky až třeba po sociální pracovníky nebo filozofy.

V dalších ohledech mají učitelé ETS mnoho společného:

  • odbornost: Vedle zákonem požadovaného vysokoškolského vzdělání mají učitelé ETS také praktické zkušenosti z oboru. K dobré praxi vede akademická zakotvenost.
  • osobní přístup: Studenti mohou ve svých učitelích během studia získat přátele a důležité kolegy v dalším osobním a profesním růstu. Protože seminář připravuje na práci s lidmi, je přátelské a osobní ovzduší důležitou součástí formace.
  • pestrost: Každý učitel vyučuje jen několik málo předmětů ze své oblasti. Mají své zaměstnání a na ETS přichází proto, aby se o své dosavadní poznání a zkušenosti podělili se studenty. Seminář tak spojuje úctu k teorii s láskou k praxi.

Následující seznam vyučujících jmenuje všechny, kdo v tomto školním roce na semináři něco učí. Na stránkách jednotlivých kateder najdete také ty učitele, kteří tento rok nevyučují.

Učitel Předměty
David Beňa, lic. theol. Biblická interpretace
Interpretace starozákonních textů
Náboženství v religionistickém bádání
Religionistika: nové náboženské směry
Religionistika: světová náboženství
Teologie náboženství
Témata teologie Starého zákona
Img_0822
Mgr. Viktor Ber, Th.D. Exegeze Starého zákona 1
Exegeze Starého zákona 2
Hebrejská četba
Interpretace starozákonních textů
Seminář k absolventské práci
Teologie Starého zákona
Témata teologie Starého zákona
Úvod do Starého zákona 1
Úvod do Starého zákona 2
Ber_2017-1
Mgr. Tereza Ráchel Bícová Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP
Světové sociální problémy
Úvod do sociální patologie
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D. Dobové pozadí Nového zákona
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T
Témata teologie Starého zákona
Úvod do Nového zákona 1
Úvod do Nového zákona 2
Bukovskyjiri_2015
Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS. Biblická interpretace
Teologie Nového zákona
Cimalapeter-2015
PhDr. Pavla Cimlerová Vývojová psychologie 1
Vývojová psychologie 2
Cimlerov_
ThDr. Pavel Černý, Th.D. Liturgika
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T
Praxe souvislá TPČ-T
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T
Pc_portrait
Ing. Daniel Fajfr, M.Th. Evangelizace a učednictví
Fajfrdaniel09
Daniel R. Green, Ph.D. Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty
Greendan_08v
Ing. Tomáš Grulich, M.Th. Sborová pastorace
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. Řecká četba
Řečtina
Úvod do řečtiny
Výpočetní technika
Halaszdenek_08ii
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T. Angličtina : oborová témata
Angličtina : seminář 1
Angličtina : seminář 2
Angličtina : úvodní témata 1
Angličtina : úvodní témata 2
Úvod do studia jazyků
PhDr. Alena Heřmanová Aplikovaná sociologie
Úvod do sociologie
Hermanovaalena10i
prof. doc. Pavel Hošek, Th.D. Systematická teologie: přehled 1
Systematická teologie: přehled 2
Hosekpavel_etk08
Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS. Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP
Praxe souvislá specializační v sociální práci
Praxe souvislá v sociální práci
Specifické oblasti v sociální politice
Úvod do sociální politiky
Ing. Radomír Kalenský Katechetika
Kalenskyradek_08ii
JUDr. Iva Kernová Základy práva 1
Základy práva 2
Základy práva: sociální zabezpečení
027.i.kernova_4
Lydie Kucová, MTh, PhD Dobové pozadí Starého zákona
Hebrejská četba
Hebrejština
Úvod do hebrejštiny
Mgr. Marek Macák Integrace teologie a psychologie
Pastorační směry 1
Pastorační směry 2
Psychologie osobnosti
Úvod do psychologie osobnosti
Macakmarek_08ii
Mgr. Jana Matulíková, DiS. Metody sociálního výzkumu
Sociální výzkum v praxi
Mgr. Ester Miffková Metody sociální práce
Teorie sociální práce
MUDr. Petra Mizurová Zdraví a nemoc
Curtiss A. Mobley Angličtina : oborová témata
Bc. David Novák, M.Th. Filozofie a etika v sociální práci
Homiletický seminář
Homiletika
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie
Novakdavid_etk08
Mgr. Pavel Paluchník, DiS. Exegeze Nového zákona 1
Exegeze Nového zákona 2
Paluchnikpavel_09vi
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. Církve a jejich eklesiologie v novověku
Dějiny dogmatu
Dějiny reformace
Dějiny starověké církve
Dějiny středověké církve
Liturgika
Ing. Miloš Poborský Praxis pietatis: identita 1
Praxis pietatis: identita 2
Praxis pietatis: služba 1
Praxis pietatis: služba 2
Praxis pietatis: společenství 1
Praxis pietatis: společenství 2
Úvod do studia
Výpočetní technika
Poborsky
Mgr. Irena Pouchlá Menšiny
Mgr. Ester Pučálková Dějiny reformace
Dějiny starověké církve
Dějiny středověké církve
Pucalkovae_16
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D. Blízkost a emoce ve vztazích
Pastorace konfliktů a jejich prevence
Role otce
Rauspavel_etk09
PhDr. Dalimil Staněk, DiS. Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty
Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS. Témata teologie Starého zákona
Úvod do Starého zákona 1
Úvod do Starého zákona 2
Mgr. Dana Staňková, DiS. Pastorace zneužívaných
Pastorační dovednosti 1
Pastorační dovednosti 2
Pastorační praktikum 1
Pastorační praktikum 2
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P
Praxe souvislá TPČ-P
Praxe souvislá specializační TPČ-P
Stankovadana_07iv
Jan Valeš, Th.D. Seminář praktické teologie
Systematická teologie: přehled 1
Systematická teologie: přehled 2
Témata křesťanské etiky
Základy křesťanské etiky
Valesjan_etk09
Mgr. Jana Valešová, DiS. Úvod do sociální práce
Mgr. Michaela Veselá Aplikovaná filozofie a etika sociální práce
Bc. Johana Vraštilová Světové sociální problémy
Mgr. Filip Žižka, DiS. Dějiny západního filozofického myšlení
Úvod do současné filozofie
Základní témata filozofie

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184