Učitelé

Učitelé ETS se od sebe liší tím, jak dlouho na škole vyučují - někteří se k nám přidali tento rok, jiní zde pracují od založení školy v roce 1990. Liší se také svou odborností - od starověkých jazyků a kultur přes soudní znalce a historiky až třeba po sociální pracovníky nebo filozofy.

V dalších ohledech mají učitelé ETS mnoho společného:

  • odbornost: Vedle zákonem požadovaného vysokoškolského vzdělání mají učitelé ETS také praktické zkušenosti z oboru. K dobré praxi vede akademická zakotvenost.
  • osobní přístup: Studenti mohou ve svých učitelích během studia získat přátele a důležité kolegy v dalším osobním a profesním růstu. Protože seminář připravuje na práci s lidmi, je přátelské a osobní ovzduší důležitou součástí formace.
  • pestrost: Každý učitel vyučuje jen několik málo předmětů ze své oblasti. Mají své zaměstnání a na ETS přichází proto, aby se o své dosavadní poznání a zkušenosti podělili se studenty. Seminář tak spojuje úctu k teorii s láskou k praxi.

Následující seznam vyučujících jmenuje všechny, kdo v tomto školním roce na semináři něco učí. Na stránkách jednotlivých kateder najdete také ty učitele, kteří tento rok nevyučují.

Učitel Předměty
Tereza Anderssonová Úvod do sociální práce
David Beňa, lic. theol. Exegeze Starého zákona 1
Exegeze Starého zákona 2
Interpretace starozákonních textů
Náboženství v religionistickém bádání
Teologie náboženství
Úvod do Starého zákona 1
Úvod do Starého zákona 2
Benaquarter
Mgr. Viktor Ber, Ph.D. Exegeze Starého zákona 1
Exegeze Starého zákona 2
Tematický seminář k absolventské práci 1
Teologie Starého zákona
Ber_2017-1
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D. Dějiny dogmatu
Dobové pozadí Nového zákona
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T
Příprava absolventské práce
Seminář k absolventské práci
Tělesná výchova
Úvod do Nového zákona 1
Úvod do Nového zákona 2
Bukovskyjiri_2015
Mgr. Peter Cimala, Ph.D.,DiS. Biblická interpretace
Teologie Nového zákona
Cimalapeter-2015
PhDr. Pavla Cimlerová Příprava absolventské práce
Tematický seminář k absolventské práci 1
Tematický seminář k absolventské práci 2
Vývojová psychologie 1
Vývojová psychologie 2
Cimlerov_
ThDr. Pavel Černý, Th.D. Liturgika
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie
Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T
Praxe souvislá TPČ-T
Praxe souvislá kazatelská TPČ-T
Pavel-cerny
Mgr., Bc., Libor Duchek Aplikovaná filozofie a etika sociální práce
Filozofie a etika v sociální práci
Profil1
Ing. Daniel Fajfr, M.Th. Příprava absolventské práce
Tematický seminář k absolventské práci 1
Tematický seminář k absolventské práci 2
Fajfrdaniel09
Ing. Petr Geldner Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T
Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T
Řízení sborové práce
Geldner
Daniel R. Green, Ph.D. Stud jako pastorační problém
Greendan_08v
Ing. Tomáš Grulich, M.Th. Sborová pastorace
doc. PhDr. Jan Hábl, PhD. Témata křesťanské etiky
Základy křesťanské etiky
Habl_for_lekce_n%c3%a1vrat
Bc. Jan Halámka Výpočetní technika
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. Řecká četba
Řečtina
Úvod do řečtiny
Úvod do studia jazyků
Halaszdenek_08ii
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T. Angličtina : oborová témata
Angličtina : seminář 1
Angličtina : seminář 2
Angličtina : úvodní témata 1
Angličtina : úvodní témata 2
Seminář praktické teologie
Mgr. Vít Hlásek, M.Th. Církve a jejich eklesiologie v novověku
Vit_hlasek
prof. Pavel Hošek, Ph.D. Náboženství v religionistickém bádání
Religionistika: nové náboženské směry
Teologie náboženství
Ho%c5%a1ek
Ing. Radomír Kalenský Katechetika
Kalenskyradek_08ii
JUDr. Iva Kernová Základy práva 1
Základy práva 2
Základy práva: sociální zabezpečení
027.i.kernova_4
Mgr. Barbora Knížková Metody sociálního výzkumu
Sociální výzkum v praxi
Kn%c3%ad%c5%bekov%c3%a1
Lydie Kucová, MTh, PhD Dobové pozadí Starého zákona
Hebrejská četba
Hebrejština
Úvod do hebrejštiny
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D. Systematická teologie: současná scéna
Jligus
Mgr. Marek Macák Integrace teologie a psychologie
Pastorační směry 1
Pastorační směry 2
Příprava absolventské práce
Psychologie osobnosti
Tematický seminář k absolventské práci 1
Úvod do psychologie osobnosti
Img_4530
Mgr. Jan Macek Exegeze Starého zákona 1
Exegeze Starého zákona 2
Macek
Mgr. Ester Miffková Aplikovaná filozofie a etika sociální práce
Etika práce s klientem
Filozofie a etika v sociální práci
Metody sociální práce
Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací
Příprava absolventské práce
Přístupy v sociální práci
Specifické oblasti v sociální politice
Tematický seminář k absolventské práci 1
Teorie sociální práce
Úvod do sociální patologie
Úvod do sociální práce
Miffkov%c3%a1
MUDr. Petra Mizurová Zdraví a nemoc
Bc. David Novák, M.Th. Filozofie a etika v sociální práci
Homiletický seminář
Homiletika
Novakdavid_etk08
Ing. Lubomír Ondráček Evangelizace a učednictví
Dsc01622
Mgr. Pavel Paluchník, DiS. Exegeze Nového zákona 1
Exegeze Nového zákona 2
Pavel.paluchn%c3%adk
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D. Dějiny dogmatu
Dějiny reformace
Dějiny starověké církve
Dějiny středověké církve
Liturgika
Tomas_pavlicek
Ing. Miloš Poborský Mediální komunikace
Praxis pietatis: identita 1
Praxis pietatis: identita 2
Praxis pietatis: služba 1
Praxis pietatis: služba 2
Praxis pietatis: společenství 1
Praxis pietatis: společenství 2
Tělesná výchova
Úvod do studia
Poborsky_foto_small
Mgr. Irena Pouchlá Menšiny
Mgr. Ester Pučálková, Ph.D. Církve a jejich eklesiologie v novověku
Dějiny reformace
Dějiny starověké církve
Dějiny středověké církve
Pucalkovae_16
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D. Pastorace 2
Role otce
Tematický seminář k absolventské práci 2
Rauspavel_etk09
Mgr. Alena Rousková, DiS. Aplikovaná sociologie
Úvod do sociologie
Rouskov%c3%a1
Mgr. Jitka Schlichtsová Religionistika: nové náboženské směry
Religionistika: světová náboženství
Schlichtsov%c3%a1
PhDr. Dalimil Staněk, DiS. Krizová intervence
Pastorace 1
Stud jako pastorační problém
Tematický seminář k absolventské práci 1
Dali
Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS. Úvod do Starého zákona 1
Úvod do Starého zákona 2
Mgr. Dana Staňková, DiS. Biblické poradenství
Krizová intervence
Pastorace manželství a rodiny
Pastorační dovednosti 1
Pastorační dovednosti 2
Pastorační praktikum 1
Pastorační praktikum 2
Pedagogická intervence
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P
Praxe průběžná specializační 1 PSP
Praxe průběžná specializační 2 PSP
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP
Praxe souvislá TPČ-P
Praxe souvislá specializační TPČ-P
Praxe souvislá specializační v sociální práci
Praxe souvislá v sociální práci
Stud jako pastorační problém
Tematický seminář k absolventské práci 1
Dana_sta%c5%88kov%c3%a1_square
PhDr. Soňa Třísková Sociální psychologie 1
Sociální psychologie 2
T%c5%99%c3%adskov%c3%a1
Jan Valeš, Ph.D. Příprava absolventské práce
Systematická teologie: přehled 1
Systematická teologie: přehled 2
Valesjan_etk09
Mgr. Michaela Veselá Pastoračně sociální gerontologie
Specifické oblasti v sociální politice
Úvod do sociální politiky
Vesel%c3%a1
Mgr. Filip Žižka, DiS. Dějiny západního filozofického myšlení
Úvod do současné filozofie
Základní témata filozofie

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184