Osoba :: Dr. theol. Paul Bernhard Rothen

Profil

Paul Bernhard Rothen se narodil ve Stockholmu a vystudoval teologii v Bernu, Heidelbergu a Lundu; v Paříži se věnoval studiu umění a divadelní vědy. Od roku 1984 je kazatelem švýcarské evangelické církve (Zweisimmen, Basilej, Hundwil). Věnuje se duchovním tématům evropských dějin, je autorem několika odborných knih, ale také osvětově-uměleckých výstav a divadelních her. Farář Rothen je činný v oblasti vzdělávání kazatelů a mládeže. V České republice bratr přednášel na konferenci kazatelů Církve bratrské (o kazatelském úřadu) a na kurzu ETS (o jasnosti Písma).

Výběrová bibliografie

Die Klarheit der Schrift. Sv. 1: Martin Luther. Die wiederentdeckten Grundlagen, Sv. 2: Karl Barth. Eine Kritik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1990 (dizertace).

Das Pfarramt. Ein gefährdeter Pfeiler der europäischen Kultur, Lit Verlag, Wien - Berlin 2009.

Mit der Zeit gegen die Zeit. Predigten zu allen Festen und Sonntagen des Kirchenjahres, Lit Verlag, Wien - Berlin 2011.

Auf Sand gebaut. Warum die evangelischen Kirchen zerfallen, Lit Verlag, Wien - Berlin 2015.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Katechetika ZO 2017/2018 :: ---
Jasnost Písma ZO 2015/2016 :: ---

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184